Ayatal Kursi Padhne Ke Faide

Ayatal Kursi Padhne Ke Faide

Ayatal Kursi Padhne Ke Faide ,” Jo insan Har Farz Namaaz Ke Baad Aayatul Kursi padh le To Us ke Jannat Me Dakhil Hone Ke Darmiyan Sirf Maut Hai «Nasai, Ibne Habban» 2,Jo Shakhs Farz Namaaz Padhne Ke Baad Aayatul Kursi padh le Wo Dusri Namaaz Tak ALLAH Ta’ala Ki Khas Hifazat Me Rahega (Tibrani) 3,Jo Bhi Sote Waqt Aayatul Kursi Ki Tilawat Karega ALLAH Us Ke Aur Uske Ghar

Read more